การชำระเงิน และใบกำกับภาษี


Q:  ช่องทางชำระเงิน
A:  คุณลูกค้าสามารถชำระผ่านช่องทางดังนี้ค่ะ

  1. เก็บเงินสดปลายทาง (Cash on delivery)
  2. บัตรเครดิต (ยังไม่เปิดให้บริการ)
  3. True Money Wallet (ยังไม่เปิดให้บริการ)


Q:  หากต้องการใบกำกับภาษีทำอย่างไร
A:  คุณลูกค้าสามารถยื่นขอใบกำกับภาษี โดยเข้าไปกรอกหมายเลขคำสั่งซื้อ/ข้อมูลผู้เสียภาษีได้ที่ https://wefresh.typeform.com/to/fqE0Ww  หลังจากที่ได้ข้อมูลครบถ้วน ทาง WeFresh จะส่งใบกำกับภาษีในรูปแบบ E-Tax Invoice ไปที่อีเมลของคุณลูกค้าค่ะ