สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Q:  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
A:  ลูกค้าสามารถติดต่อ WeFresh Customer Service ได้ที่:

WeFresh Contact
Call Center: 02-014-2626
E-Mail: help@wefresh.me
Facebook FanPage: facebook.com/wefreshth/