การสั่งสินค้า

Q:  ราคาสินค้าของ WeFresh แตกต่างจากราคาสินค้าในร้านค้าหรือไม่
A:  ราคาสินค้าใน WeFresh จะแตกต่างกับราคาสินค้าในร้านค้า โดยขึ้นอยู่กับรายการสินค้า และโปรโมชั่น ณ ขณะนั้น กรณีที่คุณลูกค้าพบว่าราคาสินค้าสูงผิดปกติอันเกิดจากความผิดพลาดของระบบ คุณลูกค้าสามารถขอยกเลิกรายการสินค้าได้ทันทีเพียงติดต่อ WeFresh Call Center ที่หมายเลข 02-014-2626


Q:  ใครคือผู้เลือกสินค้า?
A:  สินค้าของคุณลูกค้าจะถูกเลือกโดยนักช้อปมืออาชีพ ซึ่งได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะ 


Q:  ใครคือผู้จัดส่งสินค้า?
A:  เราให้บริการจัดส่งสินค้าโดยไรเดอร์ที่ผ่านการอบรมพิเศษ ด้วยรถจักรยานยนต์ที่มีอุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะ


Q:  สามารถตรวจสอบสถานะรายการที่สั่งซื้อได้อย่างไร?
A:  กรณีที่คุณลูกค้าเปิดระบบการแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือ คุณลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนสถานะสินค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่

  • การจัดเตรียมสินค้า 
  • การแจ้งเตือนเมื่อสินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง และ
  • เมื่อพนักงานจัดส่งใกล้ถึงที่อยู่ตามที่คุณลูกค้าเลือก 

หรือคุณลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เมนู “สถานะการส่งของฉัน” ในแอปพลิเคชั่น


Q:  สามารถสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1 ร้านค้าในคราวเดียวกันได้หรือไม่
A:  คุณลูกค้าสามารถทำการเลือกซื้อสินค้าจากต่างร้านค้าได้ แต่ในขั้นตอนการชำระเงิน และจัดส่ง ระบบจะทำการแยกร้านค้า และแสดงรายการรวมของ 1 ร้านค้า / 1 การสั่งซื้อ / การชำระเงิน / การจัดส่งค่ะ


Q:  สินค้าที่สั่งซื้อหมดหรือราคาสินค้าไม่ตรงกับแอปฯ
A:  กรณีสินค้าหมด หรือสินค้ามีราคาที่ไม่ตรงกับแอปฯ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรแจ้งให้คุณลูกค้ารับทราบ ก่อนที่จะดำเนินการต่อ คุณลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนจากสินค้ารายการอื่นที่ใกล้เคียงกัน แต่หากคุณลูกค้าไม่ต้องการรับสินค้าแล้ว ก็สามารถแจ้งยกเลิกผ่านเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน


Q:  ค่าส่งไม่ตรงตามราคาที่เห็นในแอปฯ
A:  หากไรเดอร์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมด้วยเหตุผลอื่นๆ โดยที่ไม่ตรงตามที่แจ้งในแอปพลิเคชั่น กรุณาแจ้งให้เราทราบปัญหานี้ ผ่านทางอีเมล help@wefresh.me ค่ะ


Q:  สินค้าที่สั่ง ได้ไม่ครบ-เกิน / ไม่ถูกต้อง / ไม่ได้มาตรฐาน / สินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่ง สามารถยกเลิกหรือคืนสินค้าได้หรือไม่
A:  กรณีสินค้าที่คุณลูกค้าได้รับไม่อยู่ในสภาพปกติ หรือมีการชำรุดเสียหาย คุณลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่ WeFresh Call Center ที่หมายเลข 02-014-2626 เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ


Q:  สามารถสะสมคะแนนจากการสั่งซื้อกับร้านค้าที่ร่วมรายการหรือไม่?
A:  ขณะนี้ WeFresh อยู่ในระหว่างดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบสะสมคะแนน กับร้านค้าที่ร่วมรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ เราจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบ ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ หรือทาง Facebook FanPage : facebook.com/wefreshth/